Cookies 馃崻

Ta strona u偶ywa cookie, kt贸re wymagaj膮 Twojej zgody.

Przejd藕 do tre艣ci

Og贸lne warunki zakupu

I. DEFINICJE

1.聽聽聽聽 鈥濷g贸lne warunki sprzeda偶y鈥 zwane dalej聽OWS聽maj膮 zastosowanie do dokonywanych pomi臋dzy stronami transakcji, kt贸rych przedmiotem b臋dzie聽sprzeda偶 towar贸w i us艂ug聽stanowi膮cych przedmiot dzia艂alno艣ci handlowej VENNEKER POLSKA Sp. z o.o. (dalej聽Sprzedawca),聽na rzecz dowolnego podmiotu, kt贸ry dokonuje zakupu w celu zwi膮zanym ze swoj膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub rolnicz膮 (dalej聽Kupuj膮cy).

2.聽聽聽聽 Sprzedawca zawiera z Kupuj膮cym umowy sprzeda偶y聽w formie pisemnej lub ustnie. Umowa zostaje zawarta werbalnie i jest wi膮偶膮ca dla Stron, gdy Kupuj膮cy w spos贸b dorozumiany poprzez przyj臋cie towaru wyra偶a zgod臋 na poni偶sze warunki sprzeda偶y.

3.聽聽聽聽 Odbiegaj膮ce albo sprzeczne z niniejszymi OWS warunki sprzeda偶y do Kupuj膮cego nie s膮 w 偶adnym wypadku wi膮偶膮ce dla Sprzedawcy, o ile nie zosta艂y one przez Sprzedawc臋 potwierdzone na pi艣mie.

4.聽聽聽聽 OWS maj膮 stanowi膰 uzupe艂nienie warunk贸w sprzeda偶y zawartych w umowach pomi臋dzy Stronami. W przypadku konfliktu zapis贸w, pierwsze艅stwo ma tre艣膰 zawartej umowy sprzeda偶y.

II. ZAMAWIANIE TOWARU

1.聽聽聽聽 Zam贸wienie mo偶e zosta膰 przes艂ane/z艂o偶one Sprzedawcy w formie pisemnej 鈥 na druku zam贸wienia, mailem lub te偶 przekazane telefonicznie bezpo艣rednio do biura Sprzedawcy lub do jednego z przedstawicieli handlowych Sprzedawcy.

2.聽聽聽聽 Fakt przyj臋cia zam贸wienia nie wi膮偶e Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezale偶nych, w szczeg贸lno艣ci z powodu si艂y wy偶szej, os贸b trzecich (w tym dostawc贸w Sprzedawcy), gdy dostarczenie i sprzeda偶 towar贸w jest niemo偶liwa lub nadmiernie utrudniona.

3.聽聽聽聽 Przyj臋cie zam贸wienia mo偶e nie by膰 wi膮偶膮ce dla Sprzedawcy r贸wnie偶 w sytuacji, gdy 艂膮czne zobowi膮zania Kupuj膮cego wobec Sprzedawcy przekroczy艂y kwot臋 kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego Kupuj膮cemu przez Sprzedawc臋 albo gdyby Kupuj膮cy op贸藕nia艂 si臋 z zap艂at膮 na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek nale偶no艣ci.

4.聽聽聽聽 Sprzedawca mo偶e w toku indywidualnej decyzji Zarz膮du dokona膰 sprzeda偶y towaru/us艂ug podmiotom, o kt贸rych mowa w ust. 3.

III. DOSTAWA TOWARU, BRAKI ILO艢CIOWE, WIDOCZNE WADY TOWARU, REKLAMACJE

1.聽聽聽聽 Sprzedawca dostarcza towar lub 艣wiadczy us艂ug臋 Kupuj膮cemu na w艂asny koszt, chyba 偶e zawarta z Kupuj膮cym umowa okre艣la inny spos贸b dostarczenia towaru/艣wiadczenia us艂ugi.

2.聽聽聽聽 Dostawy s膮 realizowane na podstawie tygodniowych plan贸w oraz na podstawie indywidualnych zlece艅/zam贸wie艅 sk艂adanych przez Kupuj膮cych. O ile nie wyst膮pi膮 偶adne przeszkody (brak towaru, nieterminowe podj臋cia towaru przez przewo藕nika, zablokowanie przewozu towaru przez s艂u偶by weterynaryjne i inne), Sprzedawca do艂o偶y stara艅, aby Kupuj膮cy otrzyma艂 zam贸wiony towar w przeci膮gu 7 dni roboczych od dnia, kt贸rym mia艂 by膰 dostarczony towar. Je偶eli z jakiegokolwiek powodu dostawa nie mo偶e by膰 zrealizowana zgodnie z zam贸wieniem, Sprzedawca jest zobowi膮zany niezw艂ocznie powiadomi膰 o tym Kupuj膮cego w celu uzgodnienia innego terminu realizacji dostawy.

3.聽聽聽聽 Towar, w przypadku dostawy realizowanej przez Sprzedawc臋, dostarczany jest przez Przewo藕nika dzia艂aj膮cego na zlecenie Sprzedawcy lub Przewo藕nika zorganizowanego przez Kupuj膮cego lub samego Kupuj膮cego, w miejsce przez Kupuj膮cego wskazane.

4.聽聽聽聽 Kupuj膮cy jest zobligowany do skontrolowania stanu dostarczonego towaru/jako艣ci wykonanej us艂ugi oraz w przypadku jakichkolwiek zastrze偶e艅, zg艂osi膰 je Sprzedawcy.

5.聽聽聽聽 W przypadku sprzeda偶y:

a)聽聽 Warchlak贸w:

1) W przypadku zastrze偶e艅 co do jako艣ci dostarczonych warchlak贸w Kupuj膮cy zobowi膮zany jest niezw艂ocznie poinformowa膰 pisemnie o tym fakcie Sprzedawc臋, za艂膮czaj膮c do tego dokumentacj臋 fotograficzn膮 lub inny rodzaj dowodu, nie p贸藕niej jednak ni偶 24 h od momentu odebrania zwierz膮t. Zg艂oszenie reklamacyjne musi zosta膰 przes艂ane w formie elektronicznej na adres: reklamacje@venneker.pl lub w艂a艣ciwemu przedstawicielowi handlowemu Sprzedawcy pod rygorem odrzucenia.

2)聽 Dokumentacja fotograficzna warchlak贸w, o kt贸rej mowa w punkcie powy偶ej musi spe艂nia膰 poni偶sze wymagania, pod rygorem nieuznania z艂o偶onej reklamacji przez Sprzedawc臋:

*聽聽聽聽 - wyra藕ne zdj臋cie ka偶dego reklamowanego zwierz臋cia, na kt贸rym widnieje jego indywidualne oznaczenie, np. numer narysowany kredk膮/sprayem,

** - zdj臋cie wskazywanej wady, o ile jest to wada widoczna z zewn膮trz, np. przepuklina, wypadni臋ty odbyt, guz, naro艣l itp.,

***- wyra藕ne zdj臋cie kolczyka stada, z kt贸rego pochodz膮 reklamowane zwierz臋ta.

3)聽 W przypadku zastrze偶e艅 co do ilo艣ci, stanu zwierz膮t lub innych uwag zg艂aszanych w momencie wydania warchlak贸w z samochodu Sprzedawcy 鈥 Kupuj膮cy zobowi膮zany jest wnie艣膰 stosowne uwagi do dokumentu potwierdzaj膮cego dostaw臋 i sporz膮dzi膰 protok贸艂 z udzia艂em Przewo藕nika, zawiadamiaj膮c niezw艂ocznie Sprzedawc臋 o swych zastrze偶eniach. W celu dokonania w艂a艣ciwej oceny zg艂oszonych zastrze偶e艅, Sprzedawca mo偶e poprosi膰 dodatkowo o przes艂anie dokumentacji fotograficznej lub innej potwierdzaj膮cej zg艂oszenie zastrze偶e艅 pod rygorem ich nieuznania. Je艣li Kupuj膮cy nie zg艂osi艂 zastrze偶e艅 podczas odbioru warchlak贸w uwa偶a si臋, i偶 zwierz臋ta zosta艂y dostarczone bez zastrze偶e艅 co do ilo艣ci, wagi i stanu.

4)聽 Niedotrzymanie termin贸w na zg艂oszenie zastrze偶e艅, o kt贸rych mowa w ust. 1) i 3), mo偶e pozbawi膰 Kupuj膮cego mo偶liwo艣ci uznania ich przez Sprzedawc臋 w przysz艂o艣ci.

b)聽 Tucznik贸w:

1)聽聽聽 Za organizacj臋 transportu tucznik贸w do Kupuj膮cego odpowiada Sprzedawca, kt贸ry wspomaga si臋 us艂ugami profesjonalnych przewo藕nik贸w. Kupuj膮cy mo偶e zorganizowa膰 transport zakupywanych zwierz膮t na w艂asn膮 r臋k臋.

2)聽聽聽 Je偶eli podczas transportu dojdzie do uszkodzenia lub padni臋cia zwierz臋cia, odpowiedzialno艣膰 za tak膮 sztuk臋 ponosi Sprzedawca, w przypadku transportu zorganizowanego przez niego. Niniejsza odpowiedzialno艣膰 jest po stronie Kupuj膮cego, je偶eli transport zosta艂 przez niego zorganizowany.

3)聽聽聽 Po stronie Sprzedawcy le偶y odpowiedzialno艣膰 za skompletowanie wymaganej dokumentacji weterynaryjnej (w tym 艣wiadectwa zdrowia, 艂a艅cuch 偶ywno艣ciowy) i do do艂膮czenie jej do ka偶dego transportu trzody chlewnej.

4)聽聽聽 Tuczniki sprzedawane Kupuj膮cemu s膮 oznakowane numerem kodowym zgodnie z wymogami weterynaryjnymi, powinny by膰 czyste, nie karmione 12 godzin przed odbiorem, w dobrej kondycji, bez obi膰 i widocznych objaw贸w choroby.聽

5)聽聽聽 Sprzedawca ponosi nast臋pstwa wad trzody chlewnej w szczeg贸lno艣ci zakwestionowanej przez s艂u偶by weterynaryjne z powodu wyst臋powania wn臋tr贸w, zapachu rybiego, b艂臋d贸w 偶ywieniowych, r贸偶ycy i innych wad ukrytych. Rozliczenie takich sztuk z Kupuj膮cym nast臋puje wed艂ug ich warto艣ci rzeczywistej.

6)聽聽聽 W przypadku za艂adunku tucznik贸w oznaczonych jako warunkowe Sprzedawca o艣wiadcza, 偶e podejmuje ryzyko zwi膮zane z mo偶liwo艣ci膮 utylizacji tych zwierz膮t przez s艂u偶by weterynaryjne w ubojni.

7)聽聽聽 Kupuj膮cy, po dokonaniu uboju zwierz膮t, przesy艂a Sprzedawcy tzw. raport poubojowy zawieraj膮cy informacj臋 o jako艣ci dostarczonych zwierz膮t (np. waga, wybojowo艣膰, mi臋sno艣膰 i inne parametry) oraz inne dokumenty wskazuj膮ce, np. koszty utylizacji, konfiskat臋 niezdatnych do spo偶ycia sztuk, wyszczeg贸lniaj膮ce zwierz臋ta chore lub posiadaj膮ce inne defekty, kt贸re kwalifikuj膮 je jako niezdatne do spo偶ycia. Na podstawie tych dokument贸w Kupuj膮cy wskazuje Sprzedawcy ostateczn膮 warto艣膰 zakupionej i ubitej grupy zwierz膮t.

c)聽聽 Mieszanek paszowych:

1)聽聽聽 Za organizacj臋 transportu mieszanek paszowych do Kupuj膮cego odpowiada Sprzedawca. Mieszanki paszowe dostarczane s膮 do miejsca wskazanego przez Kupuj膮cego bezpo艣rednio przez dzia艂aj膮cych na zlecenie Sprzedawcy producent贸w mieszanek paszowych (ich transportem).

2)聽聽聽 W przypadku kwestionowania jako艣ci dostarczonej mieszanki paszowej, zg艂oszenie reklamacyjne powinno nast膮pi膰 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w ci膮gu 24 godzin od chwili wykrycia wady.

3)聽聽聽 Zg艂oszenie reklamacyjne mo偶e nast膮pi膰 w formie pisemnej 鈥 papierowej lub elektronicznej (e-mail), a tak偶e telefonicznie przedstawicielowi Sprzedawcy.

4)聽聽聽 W razie zg艂oszenia reklamacyjnego osobi艣cie przez Kupuj膮cego, pracownik Sprzedawcy zobowi膮zany jest sporz膮dzi膰 na t臋 okoliczno艣膰 protok贸艂.

5)聽聽聽 W przypadku reklamacji jako艣ciowej, podstaw膮 roszcze艅 Kupuj膮cego mog膮 by膰 jej badania wykonane z pr贸b pobranych w obecno艣ci przedstawiciela Sprzedawcy lub przedstawiciela/kierowcy firmy, kt贸ra mieszank臋 dostarczy艂a.

6)聽聽聽 W przypadku zastrze偶e艅 co do ilo艣ci, jako艣ci lub stanu opakowania dostarczonej mieszanki paszowej, w momencie wydania jej z samochodu producenta mieszanki paszowej, Kupuj膮cy pod rygorem utraty uprawnie艅 do uznania reklamacji, zobowi膮zany jest wnie艣膰 stosowne zastrze偶enia do dokumentu potwierdzaj膮cego dostaw臋 mieszanki paszowej i sporz膮dzi膰 protok贸艂 z udzia艂em pracownika firmy paszowej/przewo藕nika, zawiadamiaj膮c niezw艂ocznie Sprzedawc臋 o swych zastrze偶eniach. Je艣li Kupuj膮cy nie zg艂osi zastrze偶e艅 podczas odbioru mieszanki paszowej uwa偶a si臋, 偶e zosta艂a ona dostarczona bez brak贸w i wad.

d)聽 Zbo偶a:

1)聽聽聽 Sprzedawca na zam贸wienie Kupuj膮cego i na warunkach z nim ustalonych, organizuje transakcj臋 kupna-sprzeda偶y zbo偶a.

2)聽聽聽 Za organizacj臋 za艂adunku oraz transport zbo偶a odpowiada Sprzedawca, chyba, 偶e Strony ustal膮 inaczej.

3)聽聽聽 Jako艣膰 zbo偶a jest oceniana na podstawie badania pobranych pr贸b przez Kupuj膮cego, w obecno艣ci przedstawiciela przewo藕nika (o ile dotyczy).

4)聽聽聽 W przypadku zastrze偶e艅 co do ilo艣ci, jako艣ci dostarczonego zbo偶a, w momencie wydania go z samochodu przewo藕nika, Kupuj膮cy pod rygorem utraty uprawnie艅 do uznania reklamacji, zobowi膮zany jest wnie艣膰 stosowne zastrze偶enia do dokumentu potwierdzaj膮cego dostaw臋 zbo偶a i sporz膮dzi膰 protok贸艂 z udzia艂em pracownika przewo藕nika, zawiadamiaj膮c niezw艂ocznie Sprzedawc臋 o swych zastrze偶eniach.

5)聽聽聽 Ostateczna cena sprzedanego zbo偶a zale偶y od jego parametr贸w jako艣ciowych, chyba, 偶e Strony um贸wi膮 si臋 inaczej.

e)聽聽 Us艂ug weterynaryjnych:

1)聽聽聽 Sprzedawca oferuje wsp贸艂pracuj膮cym hodowcom (Kupuj膮cym) mo偶liwo艣膰 skorzystania z us艂ug lekarzy weterynarii, kt贸rzy maj膮 ze Sprzedawc膮 podpisane umowy o wsp贸艂pracy.

2)聽聽聽 Jako艣膰 pracy lekarzy, w tym umiej臋tno艣ci prewencyjne, diagnostyczne oraz leczenie, podlegaj膮 ka偶dorazowo ocenie Sprzedawcy oraz Kupuj膮cego.

3)聽聽聽 Wsp贸艂pracuj膮cy ze Sprzedawc膮 lekarze weterynarii prowadz膮 kompleksow膮 dokumentacj臋 lekarsk膮 stad/grup zwierz膮t, nad kt贸rymi sprawuj膮 opiek臋.

4)聽聽聽 W przypadku, gdy prowadzona/-e przez danego lekarza opieka/leczenie nie spe艂niaj膮 oczekiwa艅, b膮d藕 nie przynosz膮 efekt贸w, Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo do zmiany lekarza prowadz膮cego, w trakcie trwaj膮cego tuczu.

5)聽聽聽 Kupuj膮cy, w celu dokonania zmiany lekarza, jest zobligowany z艂o偶y膰 Sprzedawcy stosowne o艣wiadczenie wraz z informacj膮 o nieosi膮gni臋tych, za艂o偶onych efektach leczenia.

6)聽聽聽 Sprzedawca przed podj臋ciem decyzji o zmianie lekarza, poddaje kompleksowej analizie prowadzon膮 przez niego dokumentacj臋, a tak偶e przeprowadza z nim wywiad.

7)聽聽聽 W przypadku uznania racji Kupuj膮cego, Sprzedawca zobligowany jest do zast膮pienia obecnego lekarza weterynarii, innym lekarzem.

f)聽聽聽聽聽 Samochod贸w ci臋偶arowych:

1)聽聽聽 Kupuj膮cy przedstawia Sprzedawcy pe艂n膮 specyfikacj臋 ka偶dego zakupywanego pojazdu.

2)聽聽聽 Sprzedawca sk艂ada dealerowi/producentowi pojazd贸w specyfikacj臋 pojazdu, a po otrzymaniu od niego zatwierdzenia konfiguracji, kontaktuje si臋 z Kupuj膮cym w celu przedstawienia dalszych krok贸w post臋powania.

3)聽聽聽 Strony ustalaj膮 ostateczne warunki sprzeda偶y.

4)聽聽聽 Zakupywane pojazdy s膮 odbierane bezpo艣rednio z placu dealera/producenta przez Kupuj膮cego i to on ponosi odpowiedzialno艣膰 za ich dostarczenie do miejsca przeznaczenia.

g)聽聽聽聽 Innych:

W przypadku transakcji towarami/us艂ugami niewymienionymi powy偶ej, Sprzedawca wraz z Kupuj膮cym ustalaj膮 wsp贸lnie warunki transakcji, w tym tak偶e transportu, w spos贸b optymalny dla ka偶dej ze Stron.

6.聽聽聽聽 Wszelkie uwagi co do brak贸w ilo艣ciowych i jako艣ciowych towar贸w/us艂ug powinny zosta膰 zg艂oszone w formie pisemnej. Sprzedawca dopuszcza mo偶liwo艣膰 zg艂oszenia uwag w formie telefonicznej.

7.聽聽聽聽 Sprzedawca jest zobowi膮zany rozpatrzy膰 reklamacj臋 Kupuj膮cego w terminie 7 dni od daty otrzymania zg艂oszenia reklamacyjnego. W przypadku konieczno艣ci pozyskania specjalistycznych ekspertyz lub bada艅, kt贸rych uzyskanie wymaga d艂u偶szego czasu, Sprzedawca w terminie 7 dniu od daty otrzymania zg艂oszenia reklamacyjnego poinformuje Kupuj膮cego o konieczno艣ci wyd艂u偶enia terminu na podj臋cie decyzji w sprawie zg艂oszonej reklamacji i jednocze艣nie okre艣li przybli偶on膮 dat臋 jej podj臋cia.

8.聽聽聽聽 W razie uznania reklamacji, Sprzedawca zobowi膮zany jest do ustalenia z Kupuj膮cym wysoko艣ci upustu na zakupiony towar lub do pokrycia koszt贸w, wynikaj膮cych z naprawy/usuni臋cia przez Kupuj膮cego zaistnia艂ej wady.

9.聽聽聽聽 W razie odmowy uznania reklamacji, Sprzedawca zobowi膮zany jest poinformowa膰 Kupuj膮cego w formie pisemnej (poczt膮 tradycyjn膮 lub mailowo), podaj膮c przyczyny odmowy uznania reklamacji. Nie zaj臋cie przez Sprzedawc臋 偶adnego stanowiska wobec zg艂oszonej reklamacji w terminie, o kt贸rym mowa w ust. 7, traktowane b臋dzie przez Kupuj膮cego jako jej uwzgl臋dnienie w ca艂o艣ci.

10.聽 Dokumentem potwierdzaj膮cym wykonanie dostawy jest dow贸d wydania towaru (WZ), wzgl臋dnie list przewozowy lub inny r贸wnorz臋dny dokument przewozowy opatrzony dat膮 odbioru i podpisany przez przedstawiciela Kupuj膮cego oraz Sprzedawcy/przedstawiciela przewo藕nika. Do dostarczonego towaru Sprzedawca obowi膮zany jest do艂膮czy膰 dokumenty niezb臋dne do identyfikacji towaru.

11.聽 Po zrealizowanej dostawie towaru/zrealizowaniu us艂ugi Sprzedawca wystawia faktur臋 VAT, zawieraj膮c膮 warunki ustalone z Kupuj膮cym przed zrealizowaniem dostawy, np. w zawartej umowie, zam贸wieniu itp.

12.聽 Bieg terminu p艂atno艣ci okre艣lony na fakturze rozpoczyna si臋 od daty dostawy. W przypadku, gdyby faktura nie dotar艂a przed ustalonym przez Strony przed dostaw膮 terminem p艂atno艣ci, nie powoduje to wyd艂u偶enia terminu p艂atno艣ci. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszcze艅 z tytu艂u wad towar贸w lub niezgodno艣ci dostawy zam贸wieniem lub jego potwierdzeniem 鈥 Kupuj膮cy zobowi膮zany jest dope艂ni膰 wszystkich formalno艣ci przewidzianych wy偶ej w punktach poprzedzaj膮cych, w szczeg贸lno艣ci zg艂osi膰 Sprzedawcy stwierdzone nieprawid艂owo艣ci natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie p贸藕niej ni偶 w chwili, w kt贸rej stosownie do postanowie艅 powy偶szych stwierdzenie nieprawid艂owo艣ci by艂o mo偶liwe.

13.聽 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za uchybienia jakimkolwiek terminom dostawy wynikaj膮cym z zawarcia lub wykonywania umowy sprzeda偶y, je偶eli uchybienia te nie wynikaj膮 z jego winy.

14.聽 Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za szkody zaistnia艂e u Kupuj膮cego albo u jego nabywc贸w, kt贸re powsta艂y z powodu wad towar贸w dostarczonych przez Sprzedawc臋. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody zaistnia艂e u Kupuj膮cego, albo u jego nabywc贸w, je偶eli szkody te powsta艂y z przyczyn le偶膮cych po stronie Kupuj膮cego, w szczeg贸lno艣ci wskutek niew艂a艣ciwego u偶ycia towaru, b膮d藕 zastosowania niezgodnego z jego przeznaczeniem, b膮d藕 te偶 szkoda by艂a wynikiem niew艂a艣ciwego przechowywania towaru przez Kupuj膮cego.

15.聽 Strony jednocze艣nie wy艂膮czaj膮 odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi na zasadach wymienionych w art. 558 搂 1 kodeksu cywilnego.

IV. SI艁A WY呕SZA

1.聽聽聽聽 Strony zwalniaj膮 si臋 z odpowiedzialno艣ci za cz臋艣ciowe lub ca艂kowite niewype艂nienie obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z聽niniejszej umowy, je艣li przyczyn膮 tego by艂y okoliczno艣ci si艂y wy偶szej takie jak: kl臋ski 偶ywio艂owe, wojny, zamieszki wewn臋trzne, po偶ary, powodzie, epidemie, ograniczenia kwarantanny, eksplozja lub inne awarie niezale偶ne od Strony, strajki personelu Stron, embargo, wyj膮tkowo niekorzystne warunki atmosferyczne b膮d藕 inne okoliczno艣ci, na kt贸re Strony nie mia艂y i nie maj膮 wp艂ywu. Strona powo艂uj膮ca si臋 na okoliczno艣ci si艂y wy偶szej ma obowi膮zek w ci膮gu 24 godzin poinformowa膰 pisemnie drug膮 Stron臋 umowy o聽powodach uniemo偶liwiaj膮cych jej wykonanie umowy. W przeciwnym wypadku Strona nie mo偶e zwolni膰 si臋 z聽odpowiedzialno艣ci za niewykonanie umowy.

2.聽聽聽聽 Wyst臋powanie okoliczno艣ci si艂y wy偶szej i ich czas trwania powinny by膰 udokumentowane stosownymi dokumentami.

3.聽聽聽聽 Je艣li okoliczno艣ci si艂y wy偶szej trwaj膮 d艂u偶ej ni偶 7 dni, ka偶da ze Stron umowy mo偶e j膮 wypowiedzie膰 bez zachowania terminu wypowiedzenia.

V. WARUNKI P艁ATNO艢CI, CENY

1.聽聽聽聽 Kupuj膮cy zap艂aci za towar cen臋 okre艣lon膮 przez Sprzedawc臋 na fakturze. Cena towaru na fakturze obejmuje koszty zwi膮zane z dostarczeniem towaru do miejsca dostawy wskazanego przez Kupuj膮cego, w tym koszty transportu, o ile dotyczy.

2.聽聽聽聽 Ceny sprzeda偶y s膮 podawane w PLN lub w innych walutach, w zale偶no艣ci od ustale艅 pomi臋dzy Stronami.

3.聽聽聽聽 W przypadku, je偶eli w tre艣ci ustale艅 Stron nie wskazano czy dane stawki lub ceny s膮 stawkami netto czy brutto, zawsze uwa偶a膰 si臋 b臋dzie, 偶e s膮 to stawki netto, do kt贸rych doliczony zostanie podatek (w szczeg贸lno艣ci VAT) w obowi膮zuj膮cej w danym czasie wysoko艣ci.

4.聽聽聽聽 Zap艂ata zostanie dokonana w terminie wskazanym w tre艣ci faktury, a w razie braku terminu p艂atno艣ci na fakturze w terminie nie d艂u偶szym ni偶 14 dni od dnia wydania Kupuj膮cemu towaru. Za dzie艅 dokonania zap艂aty uwa偶a膰 si臋 b臋dzie dzie艅 zaksi臋gowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W wypadku uchybienia terminowi zap艂aty Sprzedawcy s艂u偶y roszczenie o zap艂at臋 przez Kupuj膮cego odsetek w wysoko艣ci odsetek ustawowych za op贸藕nienie w transakcjach handlowych.

5.聽聽聽聽 Je艣li istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, 偶e Kupuj膮cy nie wywi膮偶e si臋 ze swojego zobowi膮zania p艂atniczego, a tak偶e w przypadkach ustalonych przez Stron, Sprzedawca ma prawo 偶膮da膰 鈥 przed wydaniem towaru i niezale偶nie od ustalonego wcze艣niej terminu p艂atno艣ci 鈥 uiszczenia ca艂ej nale偶no艣ci przed dostaw膮 towaru albo udzielenia okre艣lonych gwarancji lub zabezpiecze艅 p艂atno艣ci.

6.聽聽聽聽 Zg艂oszenie przez Kupuj膮cego ewentualnych zastrze偶e艅, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu p艂atno艣ci.

7.聽聽聽聽 Strony transakcji dopuszczaj膮 wzajemne potr膮cenia wierzytelno艣ci, do wysoko艣ci wierzytelno艣ci ni偶szej.

VI. ZWROTY TOWAR脫W

1.聽聽聽聽 Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu towar贸w.

2.聽聽聽聽 W przypadku niezgodno艣ci towaru zam贸wionego z towarem dostarczonym Kupuj膮cemu, a tak偶e wyst膮pieniem wad, Strony b臋d膮 d膮偶y膰 do porozumienia, na podstawie kt贸rego Sprzedawca zrekompensuje Kupuj膮cemu r贸偶nic臋 poprzez zmniejszenie ceny za zakupiony towar o warto艣膰 niezgodno艣ci.

3.聽聽聽聽 Wystawienie faktury koryguj膮cej zgodnie z OWS stanowi element uzgodnienia /spe艂nienia warunk贸w korekty (tzw. domniemana akceptacja uzgodnienia/spe艂nienia warunk贸w korekty) je偶eli w dniu wystawienia korekty Kupuj膮cy nie zg艂osi sprzeciwu co do wystawionej korekty poprzez wys艂anie wiadomo艣ci na adres聽faktury@venneker.pl.

4.聽聽聽聽 W przypadku braku sprzeciwu, na podstawie przyj臋tych do wiadomo艣ci i zaakceptowanych OWS, przyjmuje si臋, 偶e Strony uzgodni艂y warunki korekty i okresem rozliczeniowym dla podatku VAT jest miesi膮c, w kt贸rym dana korekta jest wystawiona.

VII. ODPOWIEDZIALNO艢膯 STRON, ROZSTRZYGANIE SPOR脫W

1.聽聽聽聽 Je艣li osoba trzecia wyst臋puje przeciwko Kupuj膮cemu z jakimikolwiek roszczeniami mog膮cymi pozostawa膰 w zwi膮zku ze sprzedanym Kupuj膮cemu przez Sprzedawc臋 towarem lub z produktami, do kt贸rych wytworzenia u偶yto towar贸w sprzedanych Kupuj膮cemu przez Sprzedawc臋, Kupuj膮cy powinien o tym natychmiast powiadomi膰 Sprzedawc臋 umo偶liwiaj膮c聽 聽mu uczestnictwo w post臋powaniach zwi膮zanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorom wy艂膮czenia jakiejkolwiek odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy zwi膮zanej z owymi roszczeniami.

2.聽聽聽聽 Odpowiedzialno艣膰 za posiadanie przez towar okre艣lonych cech lub za przydatno艣膰: dostarczonego towaru do po偶膮danych przez Kupuj膮cego cel贸w Sprzedawca ponosi wy艂膮cznie pod warunkiem, i偶 udzieli Kupuj膮cemu pisemnego zapewnienia, 偶e towar posiada okre艣lone cechy albo 偶e jest on przydatny do tych cel贸w.

3.聽聽聽聽 Jakakolwiek odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy zwi膮zana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzeda偶y towar贸w, niezale偶nie od tytu艂u tej odpowiedzialno艣ci nie obejmuje naprawienia szk贸d dotycz膮cych spodziewanych korzy艣ci, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

4.聽聽聽聽 Jakakolwiek odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy zwi膮zana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzeda偶y towar贸w, niezale偶nie od tytu艂u tej odpowiedzialno艣ci nie mo偶e 艂膮cznie przekracza膰 100% ceny netto towaru, kt贸rego dotyczy艂y okoliczno艣ci stanowi膮ce podstaw臋 odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy.

5.聽聽聽聽 Wszelkie spory wynikaj膮ce z tytu艂u dokonywanych pomi臋dzy Stronami transakcji b臋d膮 rozstrzygane przez S膮d powszechny rzeczowo i miejscowo w艂a艣ciwy dla Strony wnosz膮cej pow贸dztwo.

6.聽聽聽聽 Do ka偶dej umowy sprzeda偶y, na mocy kt贸rej Sprzedawca dokona na rzecz Kupuj膮cego sprzeda偶y jakichkolwiek towar贸w, znajduj膮 zastosowanie niniejsze Og贸lne Warunki Sprzeda偶y, je偶eli Kupuj膮cy w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek zosta艂 o nich poinformowany lub m贸g艂 si臋 z 艂atwo艣ci膮 zapozna膰 z ich tre艣ci膮 i je偶eli Strony nie wy艂膮czy艂y na pi艣mie stosowania tych warunk贸w.

7.聽聽聽聽 W zakresie nie unormowanym w tre艣ci niniejszych OWS zastosowanie maj膮 odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych akt贸w prawnych.

聽VIII. POZOSTA艁E

O ile Strony nie uzgodni膮 na pi艣mie inaczej, uwa偶a膰 si臋 b臋dzie, 偶e zobowi膮zanie Sprzedawcy nie obejmuje 偶adnych innych 艣wiadcze艅 poza wydaniem Kupuj膮cemu towaru stanowi膮cego przedmiot umowy Stron oraz przeniesieniem na Kupuj膮cego w艂asno艣ci tego towaru, po otrzymaniu od Kupuj膮cego ceny sprzeda偶y (w szczeg贸lno艣ci zobowi膮zanie Sprzedawcy nie obejmuje obs艂ugi technologicznej / technicznej odno艣nie do wykorzystania towaru).

IX. WEJ艢CIE W 呕YCIE

Og贸lne Warunki Sprzeda偶y maj膮 zastosowanie dla wszystkich transakcji sprzeda偶y dokonywanych pomi臋dzy Stronami od dnia 01.08.2022 r.

Nasze certyfikaty

Transistor Transistor Transistor